Duurzaamheid

Duurzaamheid binnen Gebr. Dalmulder Infra

Om een bijdrage te leveren aan het verminderen van het broeikaseffect hebben wij gekozen voor een certificering op de CO2-prestatieladder trede 3 van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).

Hiervoor hebben wij beleid voor het duurzaam ondernemen, CO2-reductiedoelstellingen en acties geformuleerd om continu te werken aan verbetering van behaalde resultaten. Daarvoor is het absoluut noodzakelijk dat we onze uitgesproken ambities communiceren en opgedane kennis voor CO2-reductie delen.

Zelf willen we op alle niveaus in de organisatie milieubewustzijn creëren en meetbare duurzaamheidsresultaten boeken. Daarom hebben we de CO2 footprint voor de eigen organisatie opgesteld en zijn we inmiddels CO2 Bewust niveau 3 gecertificeerd volgens de CO2 prestatieladder. Wij zien de CO2 prestatieladder als een hulpmiddel bij het realiseren van onze CO2 reductie doelstellingen.

 

Klik hier om het behaalde certificaat CO2 Bewust niveau 3 in te zien.

CO2-ladder

3.A.1 Emissie inventaris

In onderstaand document kunt u de CO2 emissie inventarisatie over het basisjaar 2015 inzien:

 - CO2- footprint 2015

Ieder jaar maakt Gebr. Dalmulder Infra haar CO2 uitstoot inzichtelijk weergegeven in onderstaande documenten.

CO2 emissie inventaris eerste helft 2016

CO2 emissie inventaris tweede helft 2016

CO2 emissie inventaris 2016

CO2 emmisie inventaris eerste helft 2017

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport

Emissie inventaris rapport 2016

 

 3.C.1 Voortgang reductie doelstellingen

Periodiek maakt wij onze voortgang met betrekking tot de CO2 reductie doelstellingen inzichtelijk.

Review reductie doelstellingen 2016

Review reductie doelstellingen 2017 H1

 

3.C.2 Gedocumenteerd intern én extern communicatieplan

Communicatieplan 2017

 

3.D.1 Deelname aan initiatieven

 Wij nemen  deel aan het volgende keteninitiatief:

 -  “Sturen op CO2” van Cumela

 

De omschrijving, doelstelling en voortgang hiervan vindt u hier.

Footprint

oude documenten:

 - Voortgangsrapportage 2015

- Energie managementactieplan 2015

 CO2 emissie inventaris rapport 2015

- Beleidsverklaring;

- Communicatieplan