Gebroeders Dalmulder Infra VCA** en ISO 9001gecertificeerd.

De audits voor VCA** en ISO 9001 zijn beide door certificeringskantoor NCK positief beoordeeld.

Kwaliteitsbeleid

Vanuit een klantgerichte houding is het kwaliteitsbeleid erop gericht om  klanten een totaalpakket aan diensten en producten aan te bieden. Dit pakket moet aan de overeengekomen eisen, behoeften en verwachtingen van klanten als aan wet- en regelgeving voldoen. Vakbekwaamheid, betrouwbaarheid en optimale dienstverlening moeten leiden tot het verhogen van de klanttevredenheid. Om dit te bereiken zullen de processen binnen onze organisatie onder beheerste omstandigheden uitgevoerd en bewaakt worden. Wij stellen hiertoe middelen beschikbaar en streven naar het continu verbeteren van ons Integraal Management Systeem.

 

VGM-beleid

Het beleid is gericht op het creëren van goede werkomstandigheden zodat de prestaties van het bedrijf en de medewerkers zo optimaal mogelijk zijn. Daarbij richten wij ons op een veilige werkomgeving voor zowel eigen medewerkers als personeel van onderaannemers.

Ook vinden wij het belangrijk dat schade aan mens, materieel en milieu zoveel mogelijk voorkomen wordt en de kwaliteit van onze diensten en producten gewaarborgd is. Ons beleid is er dan ook op gericht om ongevallen te voorkomen. Wij streven er naar om de jaarlijks wederkerende IF ongevallen met verzuim/werkverlet -index op 0 te houden door blijvend aandacht te besteden aan onder andere onveilige situaties en/of handelingen, regelmatig de werkplekken te inspecteren, alle arbeidsmiddelen te keuren en goede voorlichting te verstrekken.

 

Daarnaast hechten wij belang aan het zoveel mogelijk voorkomen van ziekte van werknemers en hechten wij belang aan het begeleiden van zieke medewerkers. Verder willen we het herstel van zieke medewerkers bevorderen en het verzuim/werkverlet beperken door na een ongeval met potentieel verzuim/werkverlet aan de betrokken medewerker- gebruik makend van de nog aanwezige restcapaciteit- aangepast werk aan te bieden (in samenwerking met een gekwalificeerde medisch deskundige / bedrijfsarts).

 

Stilstand is achteruitgang en daarom streven wij naar continue verbetering op het gebied van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu.

| archief bekijken