Vinkeveen - Slopen recreatiewoning en aanbrengen beschoeiing