Nigtevecht, slopen stallen en bouwrijp maken terrein.

begin 2017 hebben we in Nigtevecht de stallen gesloopt en erfverharding verwijderd. Vrijgekomen puin hebben we verwerkt met een mobiele breker.